Reglement

 

Reglement Uitvaartvereniging Tobias (ingaand per 1-7-2017)

 

ARTIKEL 1

De ingeschreven leden van de Begrafenisvereniging Tobias hebben, mits er geen

achterstand in de betaling van de contributie is, recht op het volgende pakket waarbij een

maximale vergoeding van € 1.100,- wordt aangehouden:

 

- Begeleiding door een uitvaartleider van Uitvaartverzorging Pieter Dekker te Heerhugowaard.

 

- Verzorging/afleggen van de overledene door gekwalificeerde personen.

 

- Aangifte van het overlijden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.

 

- Een akte of afschrift uit de burgerlijke stand.

 

- Alle voorbereidende regelingen met betrekking tot de kerkelijke uitvaart,

begrafenis of crematie

 

- Transport vanaf de woning of aula naar de parochiekerk van

Obdam of Hensbroek de dag voorafgaande aan de dag van de uitvaart. Transport

van de parochiekerk naar de de begraafplaats van Obdam of Hensbroek of naar het

crematorium in SChagen, Hoorn of Heerhugowaard.

 

- Gebruik van de aula naast de kerk aan de Dorpsstraat voor opbaring, een gebedsdienst

of een codoleance.

 

- Gebruik van opbaarruimte in de kerk van Hensbroek.

 

- Gebruik van kist- of bedkoeling.

 

- Een uitvaartkist.

 

- Een registratiesetje.

 

- Een condoleanceregister.

 

- Diensten van de benodigde dragers.

 

ARTIKEL 2

Indien de nabestaanden meer voorzieningen wensen dan de in artikel 1 genoemde

diensten, dan zal dit in overleg met de uitvaartleider en voor rekening van de

nabestaanden kunnen geschieden.

 

ARTIKEL 3

Voor leden woonachtig buiten Obdam of Hensbroek geldt hetzelfde pakket onder de

volgende voorwaarden:

 

- De uitvaart wordt geregeld door een plaatselijke vereniging, indien mogelijk

aangesloten bij de Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk (FKB).

 

- Maximaal wordt € 1.100,- vergoed op basis van het boven omschreven pakket.

 

ARTIKEL 4

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.